ученици, клас, понеделник, тестване

Само 10% от новоназначените учители остават в образователната система

Едва около 10% от новоназначените учители в страната остават трайно в образователната система. Повече от половината напускат още след първата си година в училище.

Най-критична е втората година – след нея си тръгват средно 60% от тези, които са се задържали там до този момент.

След третата година сменят професията още 56% от новопостъпилите педагози, пише „Монитор“.

Това сочат данните от проучване на Световната банка (СБ) за периода 2014-2018 г, които бяха представени по време на кръгла маса на тема „Пътна карта на политиките за учителите”.

Положителен факт е, че през 2019 г. отпадналите преподаватели след първата година са по-малко – 23%. Това вероятно е резултат от кампанията за привличане на млади хора към учителската професия и повишаването на заплатите в образователната система.

Този ефект обаче може да е временен, ако не се вземат допълнителни марки за задържане на специалистите в системата, посочват авторите на изследването.

Най-многобройна е групата на напускащите педагози поради пенсиониране.

На второ място са учителите във възрастовата група 31-40 години. За 2019 г. те са били 18,7% от всички, излезли от училище.

Това означава, че системата губи специалисти в най-активната възраст, които имат най-голям потенциал да се развиват и да въвеждат иновативни практики, обясняват експертите на Световната банка.

В пътната карта са разписани краткосрочни мерки за квалификация на педагозите спрямо нуждите им и тези на учениците.

СБ предлага програма за въвеждане на начинаещи преподаватели в учителската професия.

Тя ще се основава на наставничество през първите две години в училище и ще включва различни мерки за тяхната подкрепа.

Заложени са също обучения за учителите-наставници, за да бъдат максимално полезни на по-младите си колеги.

Целта на друга програма е постоянното повишаване на квалификацията на учителите с цел преподаването да стане по-ефективно. Тук фокусът е поставен върху повишаване на четивната грамотност на учениците.

Дългосрочните мерки, предложени от СБ, включват подобряване на управленския капацитет и преосмисляне на модела за професионално развитие на педагогическите специалисти.

Ще бъдат апробирани партньорства между различни училища, в рамките на които учители и директори ще обменят добри практики за обучение и за управление на образователните институции.

От Световната банка препоръчват да се създаде звено за събиране на данни за работната сила в образователната система, както и механизъм за измерване на компетентностите на база на уменията за преподаване по даден предмет, на дигиталните умения, мотивацията, авторитета, ефекта върху ученето на децата и др.

„Пътна карта на политиките за учители“ е изготвена по Министерството на образованието и науката и е с финансиране от Европейската комисия.

В центъра на събитието бяха ключовите потребности и политики за развитието на учители в България.

- реклама -