Ива Митева, гражданство, Кирил Петков, Конституционен съд
снимка НОВА

Съкратиха Ива Митева от Народното събрание

Съкратиха Ива Митева от Народното събрание. Закриха дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз”, а длъжността директор е съкратена, съобщиха от Народното събрание.

Постът се заемаше от бившия председател на парламента и депутат от ИТН Ива Митева.

Тя работеше в дирекцията от 2000 година, изключая времето, в което ръководеше НС.

Промяната в парламентарната администрация е извършена днес,

а от НС обясняват, че това е направено с цел оптимизиране на дейността по правно-техническото обезпечаване на законодателния процес.

Функционалната компетентност на закритата дирекция е поета от съществуващата дирекция „Пленарни заседания,

парламентарен контрол и финални текстове”, която се преименува на „Законодателна дейност, парламентарен контрол и право на Европейския съюз”.

Ива Митева ръководеше XLV и XLVI Народно събрание.

Тя работеше в парламентарната администрация преди да седне на председателския пост,

а след това се върна на старото си работно място. В началото на 2023 тя обяви, че се разделя с ИТН и оглави нов политически проект.

С промяната се постига съсредоточаване на експертното обслужване на законодателния процес,

като поредица от последователни и взаимосвързани действия по внесените законопроекти, в едно самостоятелно административно звено.

С нея се преодолява съществуващата до момента разпокъсаност на процеса,

обслужван от две дирекции, и се намалява възможността за допускане на грешки във финалните текстове.

Сега цялостната дейност – от постъпването на даден законопроект,

неговото разпределяне по комисии, даването на правни становища,

участието в заседанията на водещите комисии при разглеждането му, правно-техническото окончателно оформяне на приетия закон,

ще бъде съсредоточено в едно административно звено.

Подобна работеща конструкция е съществувала и преди в структурата на администрацията.

- реклама -