Съдии и служители от СРС излизат на протест

Пред сградата на ВСС съдии и служители от Софийски районен съд ще проведат митинг.

Целта е да се изрази недоволство с цялостната политика на ВСС и да се защити независимостта на СРС.

До протеста се стигна след като ВСС отказа да изслуша председателя на съда относно неравнопоставеното положение, в което са поставени свръхнатоварените служители на СРС в сравнение с други съдебни органи, съобщават от съдебната институция.

Решенията на ВСС в тази насока, включително новият Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, запазват съществуващото статукво. СРС не получава в достатъчна степен и необходимата институционална подкрепа от ВСС за решаване на натрупаните с десетилетия проблеми. В същото време, обаче, е обект на непрестанни проверки (често провокирани не от принципни съображения), които поради това не стават основа за анализ и конструктивни решения, а се превръщат в инструмент за накърняване на независимостта на съда.

За времето на митинга работата на СРС ще се осъществява в намален състав на администрацията.

- реклама -