армията работна заплата за председателството

Съдебна реформа-част втора

Министерският съвет прие втората част на измененията на Закона за съдебната власт. Той официално не беше включен в дневния ред на днешното правителствено заседание и най-вероятно е внесен като допълнителна точка.

Правосъдният министър Екатерина Захариева посочи, че това е изключително голям Закон за изменение и допълнение, който засяга почти всяка глава в Закона за ъсдебната власт. „С предложените изменения се изпълнява Стратегията за съдебната реформа и препоръките, които години наред се дават в докладите за Механизма за сътрудничество, но най-важно – се дават всички гаранции за независимост и безпристрастност, а от друга страна и за носене на отговорност на съдиите и прокурорите, и следователите“, каза тя.

Министърът е получила уверение от ПГ на ГЕРБ, че изцяло ще подкрепят законопроекта, който ще бъде внесен от правителството. Провела е консултация с Реформаторски блок и останала с усещането, че те също ще го подкрепят. Вчера е имала политически консултации с ПФ и с АБВ. Последните – АБВ – по думите й много категорично казали, че ще подкрепят законопроекта, а от ПФ са имали някои въпроси, но за тях Захариева е останала с усещането, че те подкрепят духа на законопроекта.

EKATERINA ZAHARIEVA
Министър Екатерина Захариева търси в НС подкрепа за законопроекта

Вторият пакет от промени в Закона за съдебната власт са и във връзка със съдийско самоуправление и реформа в прокуратурата, както и кариерното израстване на магистратите. В законопроекта се регламентира възможността общите събрания на съдиите да предлагат и изслушват кандидатите за председател на съответния съд и да изказват становище относно кандидатурите. 

съд
Горестоящият прокурор няма да дава разпореждания за решаване на делата по същество

Реформата в прокуратурата въвежда ограничението горестоящият прокурор да дава разпореждания за решаване на делата по същество. Той ще може да дава разпореждания единствено относно прилагането на закона. Указанията трябва да са само писмени и мотивирани. Устни разпореждания по и във връзка с работата по дела са недопустими, гласи нарочен текст от приетия проект.

Разписани са също ясни правила и дефиниция на контролната дейност в прокуратурата, която се ръководи от главния прокурор.

Сред разписаното в Закона е и че т. нар. предварителни проверки трябва да приключват до 2 месеца с възможност за еднократно удължаване до 1 месец, а произнасянето на прокурора по същество трябва да се случи до 1 месец от постъпване на материалите.

- реклама -