Ченалова
Румяна Ченалова

Съдът отказа да върне на работа съдия Румяна Ченалова

Тричленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбата на Румяна Ченалова против решението на Висшия съдебен съвет от 19 ноември 2015 г., с което й е наложено дисциплинарно наказание освобождаване от длъжност, съобщиха от ВАС.

Според върховните съдии оспореното решение на ВСС е постановено от материално компетентен орган, спазени са критериите по чл. 309 от Закона за съдебната власт, мотивирано е изчерпателно, подробно са изложени фактическите и правни основания за постановяването му. Решението е взето при наличие на необходимия кворум и с изискуемо мнозинство, поради което жалбата следва да бъде отхвърлена.

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

- реклама -