Гинка Върбакова ПРага преговори ЧЕЗ държавата

Съдът отхвърли жалбите на Върбакова срещу спирането на сделката за ЧЕЗ

Гинка Върбакова обжалва спирането от страна на КЗК на сделката между „Инерком България“ и ЧЕЗ за българските активи на чешкото енергийно дружество. Административния съд в София обаче ги отхвърли.

КЗК първо не разреши сливане на компаниите, защото така можело да се създаде монопол на соларния пазар. След това Комисията отказа да образува производство по друга жалба на „Инерком България“, защото компанията на Върбакова вече беше подала жалба във ВАС заради спирането на сделката.

КЗК се аргументира, че не може да има ново производство, щом по същия въпрос съдът трябва да се произнесе по същество.

Върховният административен съд обаче разпореди на КЗК да започне второ производство. Върбакова от своя страна протестира срещу блокирането на процеса по финализиране на сделката.

Административния съд София-област заявява, че КЗК правилно е преценила, че сливането може да доведе до монопол на соларния пазар. Съдът не приема за аргумент против тази оценка продажбата на ВЕИ активите на „Инерком“, защото тече дело във ВАС.

За да се произнесе обаче КЗК очаква яснота относно положението на придобиваната група предприятия на ЧЕЗ.

Трябва да се изготви анализ на тяхната икономическа сила и значение за пазара. Това от своя страна влияе пряко върху извода относно оценката за бъдещата сила и мощ на „Инерком България“ на българския енергиен пазар, докато има дело във ВАС по първата жалба на „Инерком България“.

Съдът е отхвърли и две идентични жалби на ЧЕЗ срещу спирането на сделката. Решението на магистратите не е окончателно и може да бъде обжалвано.

- реклама -