затвор, дете, Мездра, смърт

Съдът извади още едно име от българския списък по „Магнитски“

Върховният административен съд постанови името на бизнесмена Стефан Найденов да бъде извадено от т. нар. “разширен български списък със санкциите по закона „Магнитски“.

Решението, както и тези за синовете му Цветомир и Боян Найденови, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

На 15 юни Министерството на финансите на България публикува разширен списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на САЩ.

Стефан Найденов и синовете му бяха категорични, че от близо две години са прекратили отношения с Васил Божков, който е един от българите, попаднали под санкциите на Закона „Магнитски“. В началото на октомври съдът първо извади от списъка името на Боян Найденов, а няколко дни по-късно последва същото решение за брат му Цветомир.

„От доказателствата безспорно се установява, че не е налице свързаност между жалбоподателя Стефан Найденов и дружествата, включени в разширения списък, като същият е прекратил всякакви отношения с лица, които попадат в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерство на финансите на САЩ. Прекратяването на свързаността се вижда и в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията. Тези доказателства не са обсъдени от първоинстанционния съд при постановяване на разпореждането“, пишат в решението си върховните административни съдии.

Стефан Найденов и синовете му разкриха първи данъчното престъпление на Васил Божков и съдружниците му, с което държавата беше ощетена с приблизително 700 милиона лева.

Източник: Dir.bg

- реклама -