пенсии

Сачева към Каримански: Темата с пенсиите е благоприятна политическа дъвка, но изисква най-висока компетентност

Деница Сачева, Фейсбук:

Тази сутрин в ефира на Нова телевизия г-н Любомир Каримански каза следното: „По данни на НОИ, въпреки че бих предизвикал одит по начина на работа на НОИ в годините и начина на изчисления, от 2010 до 2012 г. са нулеви години за увеличаване на пенсиите. От 2017 до 2019 г. се избягва швейцарското правило, а се увеличават с един коефициент, който пак не е толкова достатъчен. От десетте години управление на ГЕРБ изваждаме 6 години, в които реално не са били увеличавани. В един момент слушаме Бойко Борисов, който популистки дава изявление, как той бил увеличил пенсиите и ги бил държал на достатъчно високи нива. Нищо подобно.“
⚠️ Г-н Каримански е млад, явно досега му е била далечна темата за пенсиите, затова приемам, че е нормално да не знае. Но пък е председател на бюджетна комисия в парламента и това изисква да бъде изряден, когато говори по теми, свързани с бюджети и политики. Темата за социалното осигуряване е най-благоприятна за популизъм и политически дъвки, а същевременно е една от темите, които изисква най-висока компетентност, както когато се коментира, така и когато се проявят претенции за реформи в нея.
ℹ️ През 2009 година е извършено двустъпково увеличение на пенсиите – веднъж от 1 април и след това от 1 юли – което беше в размер на общо 20%. Следващите три години държавния бюджет трябва да преодолява огромен дефицит след финансовата криза от 2008 – 2009 година и съответно през 2010, 2011 и 2012 година осъвременяване не се извършва.
ℹ️ От 1 юли на 2017 г., 2018 г. и 2019 г. е извършено преизчисляване на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на предходната календарна година, с увеличен процент за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент – за месеците осигурителен стаж. Процентът нарасна съответно от 1,1 на 1,126 през 2017 г., на 1,169 през 2018 г. и на 1,2 през 2019 г. През 2018 г. и 2019 г., освен описаното преизчисляване на пенсиите, техният размер към датата, предхождаща преизчисляването (определен със старата тежест на осигурителния стаж) подлежеше на увеличение с фиксиран процент 3,8 на сто през 2018 г и 5,7 на сто през 2019 г. След съпоставянето на така получените два размера във всяка от двете години, на пенсионера се определяше за получаване по-благоприятният от тях.
✅ Размерите на минималната и на средната пенсия непрекъснато са нараствали в рамките на последния мандат на политическа партия ГЕРБ (през 2021 и с участието и на служебните кабинети през второто полугодие) както следва:
📌 Минимална пенсия:
➡️ До 1 октомври 2017 г. – 180 лв.
➡️ От 1 октомври 2017 г. до 1 юли 2019 г. – 200 лв.
➡️ От 1 юли 2019 г. до 1 юли 2020 г. – 220 лв.
➡️ От 1 юли 2020 г. до 1 януари 2021 г. – 300 лв.
➡️ От 1 януари 2021 г. до 25 декември 2021 г. – 370 лв.
📌 Средна пенсия:
➡️ През 2017 г. – 345, 46 лв.
➡️ През 2018 г. – 364,32 лв.
➡️ През 2019 г. – 383,03 лв.
➡️ През 2020 г. – 437,17 лв.
➡️ През 2021 г. – 537,50 лв.
⚠️Вместо да търсят под вола теле управляващата коалиция трябва да отговори на следните въпроси:
❓Защо подлъгаха хората, че няма да има нито един пенсионер, който да получи по-нисък доход от последните месеци на 2021 година?
❓ Как ще компенсират всички, които са ощетени и как ще направят това без да нарушават основните принципи на социалното осигуряване и по начин, който да бъде справедлив и да не нарушава доверието в пенсионната система?

- реклама -