Събират безплатно бутилки от кръчмите oт юни

От юни 2023 г. най-голямата организация за разделно събиране на отпадъци от опаковки „ЕКОПАК България“ стартира инициатива за разделно събиране на пластмасови бутилки и кенове в заведения в София, Пловдив и Бургас.

Кампанията под наслов „ЕКОзвезди“ се провежда в общините и има за цел да обхване поне 1000 обекта до края на годината.

Задължение

Всички търговски обекти в България са длъжни да събират разделно отпадъците си от опаковки, изискват нормативните документи.

Финансови санкции заплашват заведенията и магазините, които нямат сключен договор с лицензирана организация за разделно събиране на боклука от опаковки и хвърлят празните бутилки и кенчета в общите контейнери със смесен битов отпадък.

До 2025 година България трябва да събира 77% от пластмасовите бутилки и 40% от алуминиевите кенове, изисква Европейската комисия.

Организация

Събирането на пластмасовите бутилки и алуминиеви кенове ще бъде напълно безплатно за заведенията, които се включат в кампанията.

Те ще получат безплатни съдове за събиране на отпадъка и ще бъдат включени в график за регулярното му извозване и рециклиране в нови продукти. Организацията ще се погрижи за отпадъка само ако бутилките и кенчетата са разделени, сред тях няма изхвърлени замърсени тарелки от храна, хартия за ръце, тоалетна хартия, утайки от кафе, хранителни органични отпадъци. Предвидени са награди за най-активните заведения, техните служители и клиенти.

Към май 2023 г. ЕКОПАК има сключени договори с 87 общини и системите й за разделно събиране покриват население от близо 2,5 милиона жители. Организацията работи с 43 фирми с разрешителни за извършване на дейности с отпадъци, чрез които обслужва системите за разделно събиране в общините. В ЕКОПАК членуват над 1100 компании, които произвеждат и внасят опаковани стоки в страната.

График

Извозването на отпадъците от опаковки задължително трябва да става разделно. Забранено е смесването им. В Столичната община графикът за обслужване на цветните контейнери е 6-7 пъти месечно за сините и за жълтите контейнери и веднъж на месец за зелените контейнери за стъкло. В рамките на един курс един камион изпразва само един цвят контейнер. За да се проследи изпълнението на графика, камионът има поставена табелка, която показва кой цвят контейнер извозва в определения ден, както и GPS система. След извозването отпадъкът задължително минава през допълнително разделяне на сепарираща инсталация. Там съдържанието на жълтия контейнер се разделя на поне 10 вида – пластмаси по цвят и вид, и метали, балира се и чак тогава се изпраща на рециклатор. Хартията се разделя също на няколко вида – велпапе, композитни отпадъци и др. Стъклото също се разделя – на бяло и по цветове.

- реклама -