С 30% поскъпва водата в София за три години

Цената на водата в София да нарасне с 30% за три години, предвижда заявление на “Софийска вода” АД. То е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). За настоящата година предложеното поскъпване на водата в столицата е с 22,6 на сто.

В момента хората в София плащат 2,94 лв. за кубик вода с ДДС. Предложението на “Софийска вода” е цената през настоящата година да нарасне на 3,60 лв. за кубик. Но през следващите две години отново е предвидено увеличение. Така за период от три години сумарното поискано поскъпване на водата е с 30 на сто.

Във вторник в КЕВР беше проведено обществено обсъждане на

проекторешение за вдигане на нормата на възвръщаемост

на собствения капитал на “Софийска вода” от 8,12% на 13%. На заседанието стана ясно, че има указания на Върховния административен съд. Според тях КЕВР трябва да утвърди посочената в допълнително споразумение към договора за концесия

възвръщаемост на собствения капитал от 13%.

Именно определянето на нормата на възвръщаемост, което беше предмет на съдебен спор, спираше вдигането на цената на водата. Поне през последните години. В проекторешението на КЕВР е записано, че при възвръщаемост на собствения капитал на “Софийска вода” от 13% и

дял на собствения капитал от 100%,

нормата на възвръщаемост на капитала на дружеството преди данъчно облагане трябва да е 14,4%. Така приложената норма на възвръщаемост води до

общ размер на прогнозна печалба (след данъци и такси) от 290 млн. лв.

за периода на бизнес плана до 2026 г., предвидени за изплащане на дивидент към собствениците.

- реклама -