манган, вода, Брестовица, община Родопи

РЗИ-Перник: Заради режима на водата има риск от плъзване на зарази

Във връзка с режима на водоснабдяване с вода за питейно-битови нужди в Община Перник, както и следствие на промяна в качеството на питейната вода, се повишава рискът от възникване на извънредни епидемични ситуации от заболявания, свързани с водата. Това информират от РЗИ-Перник. 

Във водата издържат продължително време причинителите на холера, салмонела, дизентерия, хепатит тип А, както и полиомиелитните вируси, които са причинители на детски паралич.

С по-голям риск от водопреносимите заболявания са родилки, кърмачета и малки деца, хора с малнутриция или недохранените, болни и хора с имунен дефицит (например с ХИВ и СПИН); възрастни хора.

 

- реклама -