Руснаците ударно продават имотите си у нас

Руснаците разпродават имотите си у нас още по-активно, откакто започна войната в Украйна в края на февруари тази година, показват данните на БНБ.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 16.1 млн. евро за периода от януари до юли.

Като основната сума от този отрицателен поток е от Русия – 12.3 млн. евро.

За сравнение през същия период на миналата година, когато все още война нямаше, инвестициите на чужденци в недвижими имоти у нас са отрицателни, но в размер на 3.7 млн. евро.

Общо преките инвестиции в страната за януари – юли 2022 г., са в размер на 924.9 млн. евро (1.2% от БВП 3 ), като намаляват със 134.1 млн. евро (12.7%) спрямо тези за януари – юли 2021 г. (положителен поток от 1059 млн. евро, 1.6% от БВП).

Само през юли 2022 г. инвестициите са в размер на 158.5 млн. евро, при положителен поток от 202.5 млн. евро за юли 2021 г.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества,

както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 183.9 млн. евро за януари – юли 2022 г.

Той е по-голям с 371.1 млн. евро от този за януари – юли 2021 г., който е отрицателен в размер на 187.1 млн. евро.

Най-големите преки инвестиции в страната идват от Австрия (281.9 млн. евро), Белгия (104 млн. евро) и Британски Вирджински острови (101.7 млн. евро),

а най-големите нетни отрицателни потоци – към Нидерландия (155.4 млн. евро) и Люксембург (103.9 млн. евро).

- реклама -