Русинова: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ достига до милиони хора

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е най-успешната програма и в предишния, и в настоящия програмен период! Причината е, че с гъвкавите схеми, по които бенефициентите изпълняват проекти, с възможността за добро насочване на инвестициите в подпомагане на политиките, средствата ефективно достигат до милиони хора в България. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в Бургас, където откри информационен ден по две процедури на ОП РЧР – „Специфични обучения“ и „Открий ме“.

„Специфични обучения“

Процедурата „Специфични обучения“ ще запълни една изключително важна ниша на пазара на труда у нас, посочи Русинова. И независимо от тенденцията на спад на безработицата в страната, проблемите на пазара на труда остават изключително предизвикателство и пред ресорните политики, и пред месните власти, и пред българския бизнес, заради липсата на подготвени кадри, добави тя. „Тази процедура ще даде възможност на работодателите да разработят своите проекти на стойност между 50 000 и 200 000 така, че да обучат персонала си спрямо спецификата на конкретната индустрия, като IT, високотехнологична индустрия, биотехнологии.“

„Специфични обучения“ ще даде възможност на предприятията освен да обучат своя персонал, но и да привлекат безработни или неактивни граждани – около 2000 човека, които след подобен тип обучение да могат да се реализират професионално в конкретния тип предприятие. Тези проекти допълват и националната политика и от гледна точка на подкрепа на работодателите да обучат своя персонал според Закона за професионалната квалификация и цялостната политика по отношение на промяна на трудовото законодателство, облекчаване на административните режими, регулиране и разширяване на възможностите за внос на кадри от други държави“, каза още зам.-министърът на труда и социалната политика.

В рамките на посещението си в Бургас зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова взе участие в работна среща – дискусия с представители ИКТ Клъстерите в България. Участниците в срещата се обединиха около необходимостта в сектора от инвестиции в човешкия капитал и създаване на професионална среда като приоритет и коментираха възможностите от работа по проекти по ОП РЧР.

„Открий ме“

Пред потенциални бенефициенти в Бургас Зорница Русинова представи и процедурата „Открий ме“, като част от мерките по деинституционализация на деца, живеещи в институции. Тя припомни, че в последните години, благодарение на солидарността на европейските средства, са закрити всички институции за деца с увреждания, домовете за деца, лишени от родителски грижи и домовете за деца от 0 до 3 години също предстои да бъдат премахнати като формат до две години. „Развихме изключително успешни услуги като приемната грижа, интегрираните и социално-здравните услуги, успяхме да дадем шанс на много деца да намерят своята семейна среда и своето по-добро бъдеще. Това, което ни остава да направим оттук нататък, е да дадем добър шанс за образование на тези деца, за да просперират в живота си“, посочи Зорница Русинова.

Общата цел на процедурата „Открий ме“ е да допринесе за превенция на институционализирането, за насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки в посока формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие.

С дейностите по проектите ще се подпомагат деца и младежи, живеещи в институции, да развиват своите социални умения и таланти за да могат да поемат самостоятелен начин на живот извън институцията.

- реклама -