Зорница Русинова, майчинство срок заплащане

Русинова: Най-много кадри липсват в образованието, здравеопазването и социалните дейности

Най-големият недостиг на кадри през следващите години до 2027-ма се очаква в сферите на социалните дейности, образование, здравеопазване, т.е. дейности, при които хората работят с хора. До 20 години на пазара на труда ще се търсят основно хора със средно професионално образование и технически умения. Това стана ясно по време на среща на работната група към Министерство на труда и социалната политика за разработване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) за програмен период 2021-2027 г. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за подкрепа на пазара на труда, придобиване на професионални умения и ключови компетентности, учене през целия живот, социално включване и здравеопазване.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова подчерта, че увеличаване на възможностите за стажуване и чиракуване на конкретно работно място ще подобрят възможностите за професионална реализация. Дори и за ежедневни дейности вече са необходими базови дигитални умения, в т.ч. за заплащане на битови сметки, данъци, регистрация в детска градина или училище, допълни Русинова.

По време на заседанието бяха разработени възможностите за стимулиране на ученето през целия живот. Бяха представени примери от други държави, в които преминаването през обучителни курсове е условие за запазване на настоящото работно място. Обученията може да се организират в центрове за професионални обучения, които са налични в различните общини, но да бъде създаден и Сертификационен център, който независимо да проверява придобитите знания. Представителите на Националния осигурителен институт предложиха да се разработят дигитални обучителни платформи и обучение на хората от т.нар. „бели“ работни места – работещи в сферата на здравеопазването и социалната политика.

Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че са необходими интегрирани мерки по отношение на заетостта, което може да се постигне с обмен на информацията от НОИ, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта.

Специално внимание бе отделено на обучението на социалните работници, тъй като те работят с хора с увреждания и хора със специфични потребности. Според Агенцията за социално подпомагане през обучение трябва да преминават и хората, които предоставят услуги в домашна среда. Обсъдени бяха възможностите за организиране на стажантски програми за студенти, които завършват специалностите „Социална педагогика“ и „Социални дейности“, както и за наставничество от специалисти на новоназначените. С цел дълготрайно разрешаване на проблема с кадрите в социалната сфера, се обсъждат възможности за организиране и провеждане на ученически стажове, както и обучение на дълготрайно безработни хора за различен вид дейности в социалните услуги.

Членовете на работната група се обединиха около мнението, че предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги трябва да продължи, както и развитието на мобилната работа и подкрепата в домашна среда. Ще продължи и процесът по деинституционализация на възрастните хора. По време на заседанието бяха обсъдени възможностите за подкрепа на близките хора на възрастните хора, настанени в домове. Обсъждат се възможностите за подкрепа и на общините по отношение на оборудването на услуги за възрастни хора, най-вече с хора в невъзможност за самообслужване.

Ще продължи подпомагането на нуждаещите се с индивидуални хранителни пакети и материално подпомагане. Сред новите предложения е оказване на подкрепа чрез спални пакети и хигиенни материали, както и предоставяне на индивидуални пакети за новородени на бедни семейства.

- реклама -