Европа съдебната система Евробарометър докладите Хашоги ЕС Брюксел превозвачи Деня на Европа земеделски санкции Русия продължение ЕС БРекзит Великобритания европейски парламент избори решение икономика, Зелена сделка, правителство, решение, мерки, Северна Македония, Албания

Румъния и България на дъното по иновации в ЕС

Румъния и България са на дъното сред страните от ЕС от гледна точка на постиженията на иновациите през 2016 г.

За Румъния налице е спад от 14,1 процента от 47,9% спрямо средното за ЕС през 2010 г. Това става ясно от Европейския иновационен индекс (EIS) от 2017 г. Страната има средно ниво на ефективност от 33,8% спрямо средния за ЕС.

EIS оценява относителните силни и слаби страни на националните иновационни системи. И предлага сравнителен анализ на резултатите от иновациите в страните от ЕС, други европейски страни и регионалните съседи. Сравненията между страните са с резултатите на ЕС през 2010 г. Целта е да се осигури по-добро наблюдение на промените в ефективността във времето.

Наред с България, Румъния попада в категорията „Скромен иноватор“ – най-ниското място в класацията и групиращите страни, които показват ниво на представяне под 50% от средното за ЕС.

Рамката за измерване на EIS, преразгледана за тазгодишното издание, взема предвид 27 различни показателя. Те разглеждат основните двигатели на постиженията на иновациите извън фирмените, публични и частни инвестиции в научни изследвания и иновации, иновационни усилия на ниво фирма и въздействието на иновационните дейности на фирмите.

В Европа Швеция остава лидер на иновациите. Докато Литва, Малта, Холандия, Австрия и Великобритания са най-бързо развиващите се иноватори. Докладът също така установи, че на глобално равнище ЕС е по-малко иновативен от Австралия, Канада, Япония, Южна Корея и Съединените щати.

- реклама -