Разходите за европейските банки след Брекзит са трудни за прогнозиране

Родните банки с печалба от 1 млрд. лева за четири месеца

Родните банки с печалба от 1 млрд. лева за четири месеца. Финансовият резултат е с близо 400 млн. лв. по-висок от сравнимия

период на година по-рано.

Опериращите у нас търговски банки отчитат рекордна печалба за първите четири месеца на годината.

Справка на Darik Business Review на база данни на БНБ показва, че е по-висока от отчетената през цялата 2020 г., когато възлиза на 815 млн. лв.

Печалба

Към 30 април 2023 г. печалбата на банковата система е 1 млрд. лв. – с 394 млн. лв. (61.5%) повече спрямо реализираната за първите четири месеца на 2022 г.

Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на април 2023 г. са 127 млн. лв., или с 26 млн. лв. (17.2%) по-малко от отчетените за същия период наминалата година.

Активи

Общата сума на активите на банковата система към 30 април 2023 г. е 159.9 млрд. лв. Спрямо 31 март тя бележи намаление със 713 млн. лв. (0.4%), за което значителен принос имат операциите по вливането на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД в „Обединена българска банка“ АД.

Депозити

Спрямо края на март 2023 г. депозитите в банковата система намаляват със 790 млн. лв. (0.6%), до 136.7 млрд. лв.

Спад е отчетен при депозитите на нефинансови предприятия (с 577 млн. лв., 1.3%), на други финансови предприятия (с 507 млн. лв., 10.7%), на кредитни институции (с 497 млн. лв., 5.5%) и на сектор държавно управление (със 112 млн. лв., 2.5%), докато депозитите на домакинства нарастват (с 904 млн. лв., 1.2%).

Кредити

Общите брутни кредити и аванси през април се увеличават с 4.9 млрд. лв. (4.8%), до 106.5 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции нарастват с 4.1 млрд. лв. (31.1%), до 17.2 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл – с 801 млн. лв. (0.9%), до 89.2 млрд. лв.

Кредитите за домакинства се повишават с 392 млн. лв. (1.1%), за нефинансови предприятия – с 222 млн. лв. (0.5%), за други финансови предприятия – със 161 млн. лв. (2.3%), и за сектор държавно управление – с 25 млн. лв. (2.8%).

- реклама -
error: Съдържанието е защитено