река Вит, строителство, АМ "Хемус", РИОСВ, предписание, АПИ
Снимка: Биболовен клуб „Балканка“

РИОСВ-Плевен и Басейнова дирекция „Дунавски район“ спряха дейности по почистване на река Вит

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и РИОСВ-Плевен издадоха писма до областния управител на област Ловеч, с които се дава предписание за спиране на всякакви дейности по река Вит.

Това съобщиха от МОСВ.

БДДР издаде указания до областния управител на област Ловеч да не се предприемат дейности по почистване на наносни отложения в река Вит до приключване на изискуемите процедури за подобни дейности по реда на Закона за водите. Писмото на БДДР е въз основа на постъпило уведомление от Областен управител на област Ловеч за стартиране на дейности отнемане на наносни отложения в коритото на р. Вит.

В писмото си до областния управител Басейнова дирекция изрично посочва, че за извършването на такива дейности се изисква разрешително по Закона за водите, каквото не е издавано.

Осъществяването на такава дейност без разрешително подлежи на административно-наказателна отговорност. БДДР изисква от Областна администрация Ловеч копие от сключения договор между областния управител на област Ловеч и изпълнителя за извършване на дейностите, документи, удостоверяващи извършването на дейностите по договора, както и данни за служители на Областна администрация, присъствали на описаните дейности по отнемане на наносни отложения.

Същевременно РИОСВ – Плевен издаде Заповед за налагане на принудителна административна мярка по Закона за биологичното разнообразие на Областния управител на Област Ловеч за спиране на всякакви дейности по почистване на наносни отложения, премахване на дървесна растителност, добив на баластра и сеч в същия участък от река Вит. Целта е предотвратяване на административно нарушение по Закона за биологичното разнообразие и запазване на местата за размножаване на защитени видове птици. Мястото на дейностите попада в защитена зона за опазване на дивите птици, от мрежата „Натура 2000″ („Васильовска планина“ BG00002109).

Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ не е възлагала изпълнението на никакви дейности край река Вит, свързани с изграждането на участък от АМ „Хемус“.

Това съобщиха от АПИ.

Агенцията прави това уточнение по повод запитване от медии по сигнал от Сдружение „Балканка“.

Те алармираха, че багери копаят коритото на реката, за да вземат речна баластра. Според тях това ще предизвика екокатастрофа в района.

В момента дружеството „Автомагистрали“ извършва изкопи, насипи, водостоци и селскостопански подлези в участък 1 – между 94-ти и 96-ти км. Изгражданите насипи със скален материал са от кариери за инертен материал, с които дружеството има договор за доставка. В тази връзка опитите за внушение, че в изграждането на трасето се влага баластра от р. Вит са невярни. „Автомагистрали“ ЕАД не разполага и не e искала разрешение за добиване на баластра от р. Вит.

- реклама -