ЕС вредни емисии

РИОСВ-Перник: Хората вече могат да излизат навън

Понижени са нивата на серен диоксид в Перник, съобщи РИОСВ. В 12,00ч. и 13,00ч. концентрацията на замърсителя е спаднала под средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър.

Поради това отпада необходимостта от спазване на предпазни мерки от чувствителните групи на населението, подчертава екоинспекцията.

Рано сутринта в часовия интервал от 05:00 до 08:00ч. РИОСВ констатира четири превишения на алармения праг за серен диоксид, причинени от безветрие и гъста мъгла, повишеното потребление на твърдо гориво в битовия сектор и работа на ТЕЦ „Република“ към „Топлофикация Перник“ АД.

РИОСВ-Перник даде предписание на ТЕЦ „Република“ за незабавно намаляване на производствените мощности до възможния минимум.

- реклама -