Man hands with coins in glass jar, close up. Responsible investing. Pension. Glass jar with coins and an inscription pension. Man holds coin in his hand

Революция с пенсиите у нас! Какво ще се случи

Революция с пенсиите у нас – фондове от други страни в ЕС могат да навлязат на пазара в България, да събират осигурителни вноски и да изплащат пенсии у нас. „Европейски пенсии“ в България ще могат да предлагат и лицензираните в страната пенсионноосигурителни дружества, които в момента предлагат продукти за т.нар. втора пенсия и доброволно осигуряване.

Това предвиждат промени в Кодекса

за социално осигуряване, които са предложени от правителството за обществено обсъждане. С новите текстове в България се въвежда паневропейският пенсионен продукт. Той е известен под името „европейска пенсия“ и бе приет преди 2 години.

Предлагат нов вид втора пенсия (Ще дават ли повече пари?) – Flashnews

Продуктът позволява пренасяне на осигуровките и пенсиите от една страна в ЕС към друга при преместване на човека.

Паневропейските пенсии ще се предлагат

у нас на доброволен принцип, подобно на фондовете за доброволно пенсионно осигуряване, които и в момента съществуват в българското законодателство. За европейска пенсия ще се разкриват отделни фондове, предвиждат промените в Кодекса за социално осигуряване.

Секира: Пенсията по-малка, ако я теглим от банкомат – Flashnews

Всеки осигурен може да има само една сметка за европейска пенсия. В нея обаче ще могат да се разкриват подсметки и така една част от осигурителните вноски да се инвестират сигурно, а друга – за по-висока доходност. Подсметки ще се правят и

когато един човек сменя държавата на пребиваване.

Договор за европейска пенсия може да сключи всеки навършил 16 години. А право на европейска пенсия се придобива при навършване на нормалната възраст за пенсиониране. Ще могат обаче да се ползват предварителни плащания при инвалидизиране. Европейската пенсия ще се наследява при преждевременна смърт на осигурения.

- реклама -