Ресторантьорите търсят подкрепа от Еврокомисията за мярката 60/40

Ресторантьорите търсят подкрепа от Еврокомисията за мярката 60/40. Поради изключително трудния диалог с българското правителство, Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България се обърнаха за подкрепа към Европейската комисия във връзка с мярката 60/40.

В тази връзка е изпратено писмо до г-жа Маргрете Вестагер,

изпълнителен заместник-председател на ЕК с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, г-н Никола Шмит, комисар по работните места и социалните права и г-н Тиери Бретон, комисар по вътрешния пазар и с копие до г-жа Мария Габриел, комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж.

В него се търси съдействие за продължаване на

мярката 60/40 и след 30 юни, като бъде върнат първоначалният й вариант, при който подкрепа се получаваше при 20% спад на оборота спрямо 2019 г., а не както е в момента – при 30 или 40%.

Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията

„Туризмът е един от най-пострадалите сектори от продължаващата пандемия от Ковид 19, а сега и от войната в Украйна. Непрекъснатото увеличение на цените на електроенергията, газовата криза, както и галопиращата инфлация го изправят пред допълнителни трудности и предизвикателства.

Преди пандемията от Ковид 19 секторът

формираше между 12-14% от БВП на България и неговото възстановяване е от съществено значение за икономиката на нашата страна. За нас, като представители на едни от най-големите организации, работещи в туристическия сектор е от ключово значение да имаме предвидимост, за да може да планираме нашата работа

и да получим финансова подкрепа, за да може

да задържим работниците си и да запазим бизнеса си“, пише в писмото.

„Ние сме на мнение, че мярката 60/40 за подпомагане на работодателите в сектора, въведена през 2020 г. от българското правителство, подпомага заетостта и в крайна сметка оцеляването на нашия бизнес по време на пандемията, а и ще ни помогне да посрещнем и последиците от войната в Украйна, която се намира

само на няколкостотин километра от нашата страна.

60/40 е сред най-широко използваните мерки в България, осигурявайки ни спасителен пояс за справяне с настоящите трудности и предизвикателства. Тя доказа своята ефективност и от нейното начало до средата на миналия месец по мярката са изплатени 1 845,2 млрд. лв., чрез които подкрепа са получили 13 646 работодатели и 331 518 служители, сочи последен анализ на Националния осигурителен институт. В сектор „Хотелиерството и ресторантьорството“

делът на запазените работни места и отпуснатите средства

е съответно 20% и 15,5%“, посочват още БАЗ и СЗБ.

„Ние ежедневно сме поставени пред изпитание и за нас е важно да имаме координирани и навременни мерки, които да са финансово обезпечени и да помогнат за нашето дългосрочно възстановяване и устойчивост.

Кадрите са ключови за нашата работа

и са най-важните, за да предлагаме туристически продукт с високо качество. Разчитаме на Вашето разбиране и подкрепа да се намери правилното решение да продължи действието на тази мярка за българския туристически сектор, така че бизнесът да получи подкрепа за посрещане на продължаващото предизвикателство на КОВИД 19,

да се справи с последиците от войната,

както и с галопиращата инфлация и енергийната криза. Вярваме, че с Вашия професионализъм и опит, както и усилията, които полагате, ще се намери възможност подкрепата за Европейския туристически сектор, част от който сме и ние да продължи и временната рамка за държавна помощ за последиците от Ковид-19 да бъде удължена“, завършва писмото.

- реклама -