БАБХ

Ресторант на ужасите! БАБХ закри столично заведение заради системна липса на хигиена и качество

Българска агенция по безопасност на храните заличава регистрацията на заведение за обществено хранене в София, което е било неколкократно затваряно за отстраняване на констатирани несъответствия със законодателството в областта на храните.

Вчера инспектори на БАБХ за пореден път констатират нарушения в обекта на търговския площад на входа на София от АМ „Хемус”. Установени са лоша текуща хигиена, липса на етикетировка и проследимост на суровините за приготвяне на готови ястия, приготвяне на заготовки в съседен обект, без регистрация по Закона за храните.

Незабавно е спряна дейността на двата обекта, управлявани от един и същи бизнес оператор.

Насочени за унищожаване са над 200 кг храни.

В предходните инспекции, извършвани от контролния орган по редовен официален контрол и по сигнал, са констатирани несъответствия, налагани са финансови санкции на собственика, заведението е затваряно временно до отстраняване на несъответствията и пускано в експлоатация след проверка от контролните органи.

Заради установените системни нарушения в работния процес на заведението Агенцията прилага най-тежката мярка – заличаване на регистрацията на обекта и съставяне на актове с максимални размери, съгласно законодателството, между 2 000 и 6 000 лева всеки.

Случаят ще бъде предаден на разследващите органи и Прокуратурата.

- реклама -