Решават съдбата на „Слънчев бряг“ АД до месец, дружеството вече има ръст на приходите

През 2016 г. „Слънчев бряг“ АД е реализирало положителен финансов резултат в размер на 1,224 млн. лв. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова по време на парламентарен контрол в отговор на въпрос във връзка с финансовите резултати на „Слънчев бряг“ АД и визията за развитието му.

Най-късно до месец Министерството на туризма ще предложи варианта за бъдещето на дружеството с основно държавно участие.

През последните 3 години „Слънчев бряг“ АД трупа само загуби, въпреки увеличеването на броя на туристите в компелкса.

Ангелкова посочи, че това е така, защото „Слънчев бряг“ АД поддържа инфраструктурата на курорта, но данъците от хотелите, заведенията и атракционите, които я ползват се плащат в община Несебър, която не превежда нищо на дружеството. Министърът посочи, че тече правен и финансов анализ на „Слънчев бряг“ АД, след който ще се реши дали да се прехвърлят активи и акции към община Несебър.

Такъв ход щял да доведе до влагане на средства в инфраструктурата на комплекса от страна на общината. Сега това не може да се случи, защото тя не е собственик.

Бъдещето на дружеството ще зависи и от това на колко ще бъдат оценени дяловете на останалите акционери в дружеството, тъй като държавата притежава едва 75% от него. Ангелова не пропусна и да спомене, че предстоят промени в Закона за туризма, които ще създадат законова рамка за статута на курортите.

„За нормалното протичане на всеки летен туристически сезон, на „Слънчев бряг“ АД са вменени задължения да стопанисва, обслужва и поддържа инфраструктурата на комплекса, която включва площи за озеленяване, улици, алеи, тротоари, водопроводна и канализационна мрежа, улично и алейно осветление, оптична мрежа за видеонаблюдение. През последните години дружеството има все по-голям ангажимент по осигуряване на сигурността и спокойствието на туристите чрез финансиране за командироване на необходимия брой полицейски служители от вътрешността на страната“, обясни Ангелкова.

По думите й в тази връзка „Слънчев бряг“ АД, като собственик на инфраструктурата, следва да осигури средства, с които да покрива всички необходими разходи по поддръжката й.

„От друга страна всички собственици на хотели, магазини, заведения, атракциони и други работещи на територията на комплекса и ползващи инфраструктурата обекти, собственост на дружеството, заплащат дължимите местни данъци и такси на община Несебър, като няма никакви очисления от събраните от общината данъци и такси към „Слънчев бряг“ АД за поддръжка на инфраструктурата. По сходен начин собствениците на имоти и обекти в комплекс „Слънчев бряг-изток“ заплащат такси за разходените количества вода по водопроводната и канализационната мрежа, собственост на „Слънчев бряг“ АД само на ВиК-Бургас“, допълни Ангелкова.

Според нея основните приходи, които е реализирало дружеството през 2016 г. от предоставени услуги, продажби на ел. енергия, промишлена вода и дълготрайни акцизи.

„Приходите от предоставени услуги се състоят от наемни права за достъп, ползване на транспортната инфраструктура от трети лица, търговци и др. Техният общ размер, реализиран през 2016 г. е 1,224 млн. лв. За същия период на 2015 г. реализираните приходи са 1,177 млн. лв. Към 31 декември 2016 г. този вид приходи са се увеличили с 47 000 лв. Само за 2016г. „Слънчев бряг“ АД е изплатило средства в размер на 300 000 лв. без ДДС за командировани полицейски служители на територията на комплекс „Слънчев бряг“, добави тя.

По думите й през отчетната 2016 г. „Слънчев бряг“ АД е реализирало положителен финансов резултат, предвид отчитаните разходи за амортизации, който възлиза в размер на 301 000 лв. „Финансовата загуба е в размер на 993 000 лв. и е резултат на запазилия се значително висок размер на разходите за амортизации, които произтичат от големия размер на наличните активи, собственост на дружеството. Така „Слънчев бряг“ АД разполага с водопроводни и канализационни съоръжения с отчетна стойност близо за 40 млн. лв. Разходите за амортизация на тези съоръжения възлизат на 360 000 лв. на годишна база“, обясни министърът на туризма.

Тя уточни, че дружеството все още не реализира приходи от тях, тъй като същите се експлоатират от ВиК-Бургас и между двете дружества е налице съдебен спор. „Относно визията ни за развитието на комплекса, ви уверявам, че с последователни действия от своите политики Министерството на туризма инициира промени в Закона за туризма, с които да се зададе законова рамка, регулираща статута на националните ни курорти под формата на съвременна правна база, унифициращи изграждане, поддържане и благоустрояване на туристическата инфраструктура на територията на националните ни курорти“, каза още Николина Ангелкова.

- реклама -