Разследват схема за измами със земеделска земя за строеж на фотоволтаици

Разследват схема за измами със земеделска земя за строеж на фотоволтаици.

Антикорупционната комисия, прокуратурата и МВР разследват председателя на

Селскостопанската академия и висш служител в института „Пушкаров“ заради схема за измами със земеделска земя.

БНТ научи от свои източници, че собственици на земеделска земя са променяли статута ѝ,

като са представяли документи за прекатегоризация от плодородна почва с високи качества в такава, която не става за земеделски нужди.

По този начин са успявали да получат разрешителни за изграждането на фотоволтаици.

Източници от разследването твърдят, че за целта със съдействието на председателя на

Селскостопанската академия и на висш служител в института „Пушкаров“ за променяни

пробите на земята, за да докажат, че тя не става за земеделска и е от по-ниска категория.

Според наши източници документи за прекатегоризирана земя се изземват от различни адреси в Бяла, Варненско, Сливен (край града има изградени много фотоволтаични паркове) и Кърджали, където има издадени разрешителни за изграждането на фотоволтаици върху плодородна земя.

- реклама -