Размерите на отпуските при осиновяване на деца до 5-годишна възраст бяха уеднаквени

Размерите на отпуските при осиновяване на деца до 5-годишна възраст бяха уеднаквени. Това стана факт с приетите на първо четене промени в Кодекса на труда.

Промените предоставят еднакви размери на отпуските при осиновяване на деца до 5-годишна възраст – едногодишен отпуск от деня на предаване на детето за осиновяване.

Промените предвиждат още изплащане на еднакъв размер на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване в размер на 90 на сто от среднодневния осигурителен доход на осиновителя за предходните 24 месеца.

В мотивите към законопроекта се посочва, че основните цели на промените са гарантиране равни права на хората, които осиновяват деца до 5-годишна възраст.

- реклама -