схема, източване, НОИ, пенсии, извънредно положение, мерки НОИ, пенсионни фондове, пенсии ДОО бюджет заплати,

Разкрита е мащабна схема за източване на Фонд „Пенсии“ на ДОО

Мащабна схема за източване на Фонд „Пенсии“ на „Държавното обществено осигуряване“ (ДОО) е разкрита от териториалното поделение на НОИ В София, съвместно с МВР и Националната следствена служба.

Случаят е описан в последния информационен бюлетин на осигурителния институт и става въпрос старателна и продължителна подготовка за измамата, като е избран „подходящ“ осигурител – държавна фирма в несъстоятелност от 1997 г., заличена през 2012 година и обявила се за правоприемник на друга държавна фирма.

В периода 2012 до 2017 година във столицата са подадени над 350 заявления за отпускане или преизчисляване  на вече отпуснати лични пенсии с приложени трудови книжки и удостоверения по образец за осигурителен стаж и доход, придобит между 2000 и 2005 година при първа или втора категория труд и доходи, които са нереалистично високи за фирма обявена в неплатежоспособност.

Проверката е установила, че документите са неистински, а целта е била да се повиши личния коефициент на хората с вече отпуснати пенсии. Доказано е също, че тези хора са се трудили при друг работодател в посочените периоди.

С разкриването от схемата е предотвратено нанасянето на щета в особено големи размери, предвид че се касае за дългосрочни плащания, за които биха били необходими ежегодно по няколко милиона лева.

- реклама -