Разделят Министерството на икономиката на две

Разделят Министерството на икономиката на две нови министерства. Правителството планира да раздели Министерството на икономиката и индустрията на две нови министерства. Това става ясно от Портала за обществени консултации на МС.

Предложението е ведомството,

което в момента се ръководи от Корнелия Нинова, да бъде разцепено – така се разделят на на Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и растежа.

Сред предложените промени

са тези в устройствените правилници на Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, с които се регламентира преминаването им към Министерството на иновациите и растежа.

Чрез предвидените изменения

на нормативните разпоредби се преразпределят правомощия от материалната компетентност на министъра на икономиката, председателя на Държавната агенция за научни изследвания и иновации и ръководените от тях ведомства, които следва да бъдат поети от министъра на иновациите и растежа, респективно Министерство на иновациите и растежа.

Източник: Дарикнюз

- реклама -