Ръст в продажбите на имоти

Пазарът на имоти в големите градове на страната ясно следва тенденциите на пазара в София. Ръстовете са отчетливи, включително и в големите ни морски градове, където местното търсене е достатъчно силно, за да компенсира отлива на руските купувачи от последните години, показват данните на Агенцията по вписванията за първото тримесечие на годината.
Общо в България за периода януари-март са сключени малко под 43 хил. сделки с имоти, което представлява минимален спад от 0,03% спрямо първото тримесечие на 2015 г.

Що се отнася за София, през първото тримесечие на тази година са сключени общо 5 149 сделки, което е със 7 на сто повече на годишна база.

В по-малките градове и курортите по Черноморието обаче оттеглянето на руските купувачи още не е компенсирано и спадовете продължават.
Данните на агенцията показват, че броят на сделките в Пловдив през първото тримесечие е останал почти стабилен на годишна база – отчита се 1% спад на годишна база.
Подобна тенденция е отчетена и в морската ни столица Варна – 0,9% спад на броя на сделките за първото тримесечие спрямо същия период на миналата година, но 15% ръст на ипотеките.
Единственото изключение от най-големите градове е Бургас, където през първото тримесечие е регистриран почти 13% ръст на сделките с имоти на годишна база.

- реклама -