Ръкавица за жестомимичен превод

Китайски и американски учени са създали роботизирана ръкавица, която може да преведе автоматично човешка реч на езика на глухонемите с помощта на алгоритми на невронната мрежа. Резултатите от разработката са публикувани в списание „Nature Electronics“.

Учените се надяват, че благодарение на това изобретение, глохонемите хора ще могат да общуват директно с останалите, дори те да не владеят езика на жестовете. Освен това подобни уреди могат да помогнат да се усвои жестомимичният език.

b

В момента няколко милиона жители на планетата не могат да разговарят самостоятелно или да чуват поради различни причини – дефект на гласните струни, тъпанчетата и други органи, участващи при възпроизвеждането и възприемането на речта.

В такива случаи общуването става на езика на жестовете, но неподготвеният събеседник не може да разбере, какво точно иска да му коже човекът насреща. Това налага да се използват услугите на преводачи, но пък и те невинаги са достъпни, затова при хората с ограничени възможности се появяват често проблеми.

Екип от учени се е заел с тяхното разрешаване. Те създали ръкавица, която благодарение на невронна мрежа може да превежда в реално време езика на жестовете на английски. Тази ръкавица е оборудвана с набор от датчици, чрез които разбира, че собственикът движи пръстите на ръцете си. Общата сума на всички компоненти не надхвърля 50 долара, твърдят изследователите.

С помощта на тези ръкавици физиците са записали жестове, на които в английския език съответстват 600 от най-разпространените думи.

Устройството може да озвучава думите с помощта на смартфон или друго мобилно устройство. След това добавили набор датчици, които се закрепват за кожата на лицето. По този начин се регистрират измененията в мимиката, които също се използват при формиране на определени думи на езика на жестовете.

Учените възнамеряват да разширят „речниковия запас“ на устройството, за да бъде приложимо не само в лабораторни условия, но и в ежедневието.

- реклама -