Радост за бизнеса: Kомпенсации за ток за два месеца

Радост за бизнеса – фактурите за ток, които излизат през февруари, ще бъдат намалени с компенсациите за два месеца – декември 2021 г. и януари 2022 г., съобщиха от ЕВН.

Държавната помощ

ще бъде отразена на отделни редове в сметката. Така за потребителите ще е съвсем прегледно и да се видят компенсациите за два месеца.

Болниците искат помощ от държавата за ток и газ – Flashnews

Компенсаторният механизъм е на база количество активна електрическа енергия, върху която се начислява цена

„задължение към обществото“,

с фиксирана сума за подпомагане за съответния месец на потребление. Фиксираната сума за месец декември  е 128,98 лв. на един MWh без ДДС, а за януари .  141,21 лв. на един MWh без ДДС.

Размерът на компенсацията

е изчислен като 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на БНЕБ за съответния месец на потребление и базовата цена.

НСИ: Близо 80% ръст на цените при производство и разпределение на ток, топло и газ – Flashnews

Но не повече от 30% от реалната борсова

цена за месеца на потребление.

В този смисъл държавната програма за компенсация на бизнес клиенти обхваща само такива, чиято цена е била над 30% от реалната цена на енергийната борса за съответния месец на потребление.

- реклама -