минимална заплата

Работодателите твърдо против вдигането на минималната работна заплата, синдикатите искат запазване на графика

Повишаването на минималната работна заплата ще влоши икономическите показатели на страната.

Това заяви Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в ефира на бТВ, по отношение на това, че част от бизнеса иска замразяването й през 2021 г.

По думите му тя е макроикономически показател и трябва да се оцени въздействието й върху икономиката. „Тя влияе върху нивото на заетост и темпа на икономическо развитие. От началото на тази година производителността на труда намалява с 4,9%, а БВП на един зает намалява с 5,6%. Имаме и забавяне на ръста на средната работна заплата. Всички тези икономически показатели оформят нашето становище, че увеличаването на минималната работна заплата ще бъде непремерено и ще постави под риска заетостта и бързото възстановяване, което целим“, обясни Добрин Иванов.

Той каза още, че има редица анализи, които показват, че минималната заплата пряко влияе на безработицата.

Икономистът от КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова беше категорична, че няма нито един анализ за влиянието на минималната заплата върху безработицата.

„Дори напротив – с увеличаването й се увеличава и заетостта“, каза тя.

„На 4 септември НСИ публикува данни за производителността на труда през второто тримесечие на тази година, които сочат, че тя се увеличава. БВП на един зает за отработен час към момента е 20 лв., а за първото тримесечие е бил 18 лв. Това въобще не е аргумент за замразяването на минималната работна заплата“, обясни още Григорова.

„И към момента минималната работна заплата се различава драстично от производителността на труда, от необходимите средства за живот на един работник. В този смисъл този плавен график за увеличаването й беше минималното, което трябваше да се направи, така че да започнем да настигаме минималните заплати в ЕС. Не можем да си позволим за пореден път да я замразим“, на мнение е Ваня Григорова.

„75% от заплатите в страната са до 1000 лв. бруто. Тоест огромна час от тях са на нивото на минималната работна заплата. Ако я замразим, замразяваме заплатите въобще“, допълни тя.

От КТ „Подкрепа“ ще се борят за запазването на графика за увеличаването на минималната работна заплата.

„Ако искаме да станем първенци по минимална работна заплата, може да я направим 2600 евро, каквато е в Люксембург. Какво обаче ще се получи тогава – заетостта ще спадне с 80%, ще имаме сива икономика в трудовите отношения и спад на БВП със 70%“, заяви Добрин Иванов.

По думите му се размива границата между нискоквалифицираната работа, средноквалифицираната и висококвалифицираната, защото всички получават еднакво възнаграждение.

- реклама -