работодатели

Работодателите сезираха комисията по дискриминация за клас „прослужено време“

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), подадоха сигнал до Комисията за защита от дискриминация относно чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

С този член се нормира заплащането на допълнително възнаграждение „за придобит трудов стаж и професионален опит“ – известно и като „възнаграждение за клас“. Според работодателите чл. 12 от НСОРЗ нарушава забраната за дискриминация и по специално тази, основана на възраст, лично и обществено положение, както и на работа в публичния и в реалния сектор (чл. 4 и чл. 37, ал.2 от ЗЗД). По-младите работници са дискриминирани, защото получават по-малък размер общо възнаграждение.

Искат комисията да даде задължително предписание на министъра на трудаи социалната политика да внесе в Министерски съвет проект за отмяна на чл. 12 от НСОРЗ и самата Комисия също да предложи на МС да преустанови действието на тези дискриминационни според работодателите разпоредби.

- реклама -