труд, заетост, изследване, Manpower

Работодателите предвиждат слаб пазар на труда поне до септември

Българските работодатели предвиждат слаб пазар на труда в периода юли-септември.

Това се твърди в публикуваното днес Обзорно изследване на ManpowerGroup за заетостта.

Проучването, което беше проведено по време на извънредните обстоятелства на епидемията от COVID-19, разкрива, че 9% от работодателите в страната планират да увеличат броя на служителите, 15% предвиждат да го намалят и 67% не очакват промяна в нивата на заетост. След корекция на данните според сезонните колебания отчетената нетна прогноза е -7% и е най-слабата от началото на изследването преди повече от девет години. Въпреки това 22% от работодателите очакват през следващите три месеца да се върнат към нивата на наемане на нови служители отпреди епидемията, като тези от сектор „Друго производство” са най-оптимистични (27%).

Отчетените намерения за наемане във всички пет региона са най-слабите от началото на изследването през 2011 г.

Най-скромен пазар на труда се очаква в Бургас, където работодателите отчитат нетна прогноза за заетостта от -20%.

Предвижда се умерено темпо на наемане в Русе и Варна с прогнози от -8%, докато прогнозите за Пловдив и София са съответно -4% и -2%. В сравнение с предишното тримесечие намеренията за наемане отслабват във всички пет региона, като работодателите в Бургас отчитат рязък спад от 28 процентни пункта, докато във Варна и Пловдив е регистрирано значително намаление от съответно 19 и 13 процентни пункта. Спрямо същия период на миналата година значителен спад от съответно 26 и 20 процентни пункта е отчетен в регионите на Бургас и Варна. Перспективите за наемане в София също намаляват с 11 процентни пункта и с 10 процентни пункта в Пловдив и Русе.

 

НЕТНА ПРОГНОЗА НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТАQ3_19Q2_20Q3_20
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ+8%+6%-7%
БУРГАС+6%+8%-20%
ПЛОВДИВ+6%+9%-4%
РУСЕ+2%+1%-8%
СОФИЯ+9%+1%-2%
ВАРНА+12%+11%-8%

 

Очаква се нивата на заетост да намалеят във всички седем индустриални сектора, включени в изследването, и отчетените перспективи за наемане отново са най-слабите от началото на изследването.

Работодателите в сектор „Финансови и бизнес услуги” и „Промишленост” предвиждат леко увеличение на броя на служителите през следващото тримесечие, като отчитат нетна прогноза за заетостта от +3%. В същото време работодателите от останалите пет сектора очакват да намалят заетостта и най-вече в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Други услуги”, където прогнозите са съответно -16% и -13%. В сравнение с предишното тримесечие перспективите за наемане отслабват във всички седем индустриални сектора. Значителен спад от 18 процентни пункта е отчетен в сектор „Строителство” и „Други услуги”, докато прогнозите за секторите „Друго производство” и „Хотелиерство и ресторантьорство” намаляват със съответно 14 и 12 процентни пункта.

НЕТНА ПРОГНОЗА НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТАQ3_19Q2_20Q3_20
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ+8%+6%-7%
СТРОИТЕЛСТВО+12%+10%-8%
ФИНАНСОВИ И БИЗНЕС УСЛУГИ+16%+7%+3%
ПРОМИШЛЕНОСТ+11%+6%+3%
ДРУГО ПРОИЗВОДСТВО (Минно дело; Земеделие, лов, горско стопанство и риболов; Електричество, газ и вода)+5%+5%-9%
ДРУГИ УСЛУГИ (Публичен и социален сектор; Транспорт, складове и комуникации)+8%+5%-13%
РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ+3%-4%-16%
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО+5%+8%-2%

 

В допълнение работодателите от всички четири според размера си организации очакват да намалят заетостта от юли до септември.

Най-слабо темпо на наемане се предвижда от работодателите от средно големите компании, които отчитат нетна прогноза за заетостта от -15%. Прогнозата за малките и големите предприятия е -6%, докато микропредприятията споделят прогноза от -5%. В сравнение с предишното тримесечие работодателите от големите предприятия отчитат остър спад от 25 процентни пункта, а прогнозата на работодателите от средно големите компании намалява с 21 процентни пункта. Прогнозите на работодателите от малките и микропредприятията намаляват със съответно 11 и 3 процентни пункта.

По отношение на другите държави по света изследването за третото тримесечие на 2020 г. разкрива, че работодателите в 35 от всички 43 анкетирани страни предвиждат да намалят заетостта до края на септември 2020 г., като се очаква увеличение на броя на служителите в седем държави (Япония, Индия, Китай, Тайван, САЩ, Хърватия и Германия) и застинал пазар на труда в Хонконг.

Работодателите в три от четирите най-големи европейски икономики прогнозират спад на заетостта през следващото тримесечие.

Най-мрачни перспективи за наемане са отчетени във Великобритания, като работодателите очакват най-слабия пазар на труда от началото на изследването там през 1992 г. Във Франция работодателите също очакват най-слабото темпо на наемане от началото на изследването през 2003 г. и в частност в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”, а прогнозата за Италия е най-слабата през последните шест години отчасти заради скромните намерения за наемане на служители в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Финансови и бизнес услуги”.

Европа, Близкия изток и Африка2Q2020 %3Q2020 %
АВСТРИЯ7-3
БЕЛГИЯ13-5
БЪЛГАРИЯ6-7
ХЪРВАТИЯ24*2*
ЧЕХИЯ5-8
ФИНЛАНДИЯ6-6
ФРАНЦИЯ11-11
ГЕРМАНИЯ121
ГЪРЦИЯ24-7
УНГАРИЯ5-5
ИРЛАНДИЯ10-11
ИЗРАЕЛ8-9
ИТАЛИЯ8-5
ХОЛАНДИЯ12-4
НОРВЕГИЯ16-7
ПОЛША1-6
ПОРТУГАЛИЯ13*-9*
РУМЪНИЯ20-14
СЛОВАКИЯ6-15
СЛОВЕНИЯ4-1
ИСПАНИЯ6-12
ШВЕЦИЯ10-12
ШВЕЙЦАРИЯ2-8
ТУРЦИЯ10-2
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ5-12
ЮЖНА АФРИКА2-17

Всички резултати от изследването

- реклама -