Пуснаха 1,2 млрд. лв. за големите батерии, трябва да се изградят до средата на 2026 г.

Пуснаха 1,2 млрд. лв. за големите батерии, трябва да се изградят до средата на 2026 г. Съоръженията ще са с обща мощност 1500 мегавата и ще могат да складират тока на зелените производители.

Една от най-чаканите процедури

по плана за възстановяване – тази за изграждане на големите батерии, най-после видя бял свят. Министерството на енергетиката публикува условията в нея за обществено обсъждане.

Общият размер на безвъзмездното

финансиране по проекта “Национална инфраструктура за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници”  е 1 179 365 490 лева.

Целта е да се изгради мрежа от батерийни

стопанства, които да осигурят възможност  възобновяемите източници да складират електроенергия в периодите на свръхпроизводство на ток и така да се помага за балансиране на електроенергийната система.

Крайната цел е да се складират 3000 мегаватчаса.

Като се има предвид, че периодът на зареждане и разреждане на тези съоръжения е по 2 часа, то става въпрос за мощност от 1500 мегавата. Това е сериозно число, при положение че по данни на Агенцията за устойчиво енергийно развитие към 2023 г. фотоволтаиците са били 2871 мегавата,

а вятърните централи – 697.

През март тази година, отново по плана за възстановяване, бяха обявени две процедура за изграждане на възобновяеми източници с батерии. Първата е с инсталирана мощност от 200 киловата до 2 мегавата,

а втората – над 200 киловата.

Финансовото подпомагане е за 535 млн. лв., като то е само за батериите. С тези милиони се подкрепя  изграждането и интегрирането в електрическата мрежа на нови 1425 мегавата мощности за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници заедно с 350 мегавата съоръжения

за съхранение на електрическа енергия.

Това означава, че по трите процедури – за големи и за по-малки батерии, към средата на 2026 г. ще има мощности за съхранение към 1850 мегавата.

По пуснатата за обществено обсъждане процедура за големите батерии максималният размер на финансирането на едно предложение

на едно предприятие е 148 643 080 лева.

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за всеки кандидат е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 371 607,70 лева (без ДДС) за 1 мегаватчас използваем енергиен капацитет.

Съоръженията за съхранение ще бъдат разпределени на територията на България и присъединени

към електропреносната мрежа на ЕСО.

Ето какво е записано в обосновката за тези батерии: “Очакваният ефект е успешното интегриране в мрежата на съоръжения за съхранение на електрическа енергия на ниво електропреносна мрежа с поне 3000 мегаватчаса, което

ще подкрепи съществуващите и нови производствени

мощности без да се застраши сигурността и стабилността на електроенергийната система, като по този начин се допринесе за увеличаване на дела на електроенергията от възобновяеми енергийни източници и декарбонизация на сектора”.

Тази процедура не е само за големите

фотоволтаични фирми, а за всяка компания, която има интерес да оперира батерийни стопанства, поясняват от ведомството.

Освен традиционните изисквания към кандидатите

– да са търговци по смисъла на Търговския закон, да са предоставили информация за действителните си собственици, да предоставят банкови гаранции и още други, има и по-специфични.

- реклама -