Пускат проекти за солари с батерии – как ще се финансират?

Пускат проекти за солари с батерии – как ще се финансират? 1425 мвт нови солари с поне 350 мегавата съоръжения (батерии)

за съхранение на енергия ще бъдат изградени с финансиране от Националния фонд за възстановяване и устойчивост.

Министерството на енергетиката обяви първата от общо 4-те процедури за обществено обсъждане.

Финансиране

Процедурата е насочена единствено към инсталации за производство на електрическа

енергия от слънчева и вятърна енергия със съоръжения за съхранение.

Безвъзмездното финансиране по механизма е 663 млн. лева и е насочено само към съоръженията за съхранение – батериите,

като е разрешено да се покриват само 50% от разходите за батериите на всеки отделен проект. Парите ще се изплатят през следващите години след провеждане на търгове.

Предложения и възражения по критериите на схемата ще се приемат до 6 ноември тази година.

Предвижда се средствата да бъдат разпределени индикативно в четири тръжни процедури

– за 570 мвт в комбинация със 150 мвт батерии и още три процедури по 285 мвт със 75 мвт батерии.

За да бъдат финансирани проектите, кандидатите трябва да имат активи на определена стойност, е друго изискване.

Без 6-и блок в АЕЦ

АЕЦ „Козлодуй“ ще работи само с пети блок до декември 2023 г. Вчера централата спря шести блок за годишен планов ремонт. Изключването на ядрената мощност е съгласувано с Централно диспечерско управление към Електросистемния енергиен оператор. Профилактичните и ремонтни дейности са осигурени с необходимите ресурси и квалифициран персонал, съобщиха от централата и ще продължат до края на ноември 2023 г. По време на престоя на блока ще бъдат извършени планираните ремонтни дейности, профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, което ще осигури безопасната и надеждна експлоатация и стабилни енергийни доставки през есенно-зимния период, обясняват от централата.

Успоредно с това ще бъдат реализирани планираните мероприятия, свързани с дългосрочната експлоатация на блоковете на атомната централа. Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата 29-а горивна кампания.

 

- реклама -