Психолози ще дават консултации на ученици, родители и педагози по проблеми, свързани с COVID-19

Възобновяват телефонна линия за осъществяване на психологически консултации и подкрепа в следствие разпространението на COVID-19.

Във връзка с осигуряването на психологическа подкрепа на ученици, родители и на педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19, Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ е разкрил самостоятелна телефонна линия, с номер 0877183133, за осъществяването на психологически консултации. На телефона по график ще отговарят психолози, информира началникът на Регионалното управление на образованието в София Ваня Кастрева.

Тя уточнява, че учениците, техните родители и педагогическите специалисти могат при необходимост да получат подкрепа и професионално психологическо консултиране в създалата се ситуация с COVID-19.

Евентуални промени в психологическите консултации ще бъдат отразявани в сайта на РЦПППО .

- реклама -