Бобов дол

Проверяват енергийни предприятия за готовността им да осигурят студен резерв

Министерството на енергетиката започва проверки на енергийни предприятия за готовността им да осигурят студен резерв

Със заповед на министъра на енергетиката Теменужка Петкова проверките ще продължат до 10 ноември.

Те ще бъдат извършени на място в централите, които имат сключен договор за предоставяне на разполагаема електрическа мощност.

Допълнително ще се извършат проверки и за спазване изискванията на наредбата за резерви от горива на централите, които работят с основно гориво въглища.

Съгласно Закона за енергетиката топлоелектрическите централи са длъжни да поддържат резерви от горива в количество, което да гарантира надеждно и продължително производство на електроенергия.

- реклама -