Проучване: Кръвна група А носи по-висок риск от ранен инсулт

Нов метаанализ на изследвания върху кръвната група на човека, открива как тя е свързана с риска от ранен инсулт.

Той включва всички налични данни от генетични проучвания, насочени към исхемични инсулти, които се причиняват от блокиране на притока на кръв към мозъка и се случват при по-млади хора на възраст под 60 години.

Проучването е ръководено от изследователи от Медицинското училище към Университета на Мериленд (UMSOM), а резултатите са публикувани в списание Neurology.

„Броят на хората с ранни инсулти се увеличава.

Мнозина умират от това, а оцелелите  са потенциално са изправени пред десетилетия на инвалидност.

Въпреки това има малко изследвания върху причините за ранните инсулти“, констатира главният изследовател на проучването д-р  Стивън Дж. Китнър,

професор по неврология в UMSOM и невролог в Медицинския център на Университета на Мериленд.

Китнър и колегите му провеждат проучването, като извършват метаанализ на 48 изследвания върху генетиката и исхемичния инсулт,

които включват 17 000 пациенти с инсулт и близо 600 000 здрави контроли, които никога не са преживявали инсулт.

След внимателното изследване на всички събрани хромозоми, идентифицират генетичните варианти, свързани с инсулта.

Така откриват връзка между ранния инсулт – настъпил преди 60-годишна възраст и областта от хромозомата, която включва гена, определящ дали кръвната група е А, АВ, В или 0 (нулева).

Според проучването хората с ранен инсулт е по-вероятно имат кръвна група А и по-малко вероятно да имат кръвна група 0, която е най-често срещаната кръвна група, в сравнение с хората с късен инсулт и хората, които никога не са имали инсулт.

Установява се, че и при пациентите с ранен, и при пациентите с късен инсулт вероятността да имат кръвна група В е по-голяма в сравнение с контролната група.

След коригиране на пола и други фактори изследователите установили, че хората с кръвна група А са имали 16% по-висок риск от ранен инсулт в сравнение с хората с други кръвни групи.

При хората с кръвна група 0 рискът от инсулт е бил с 12% по-нисък, отколкото при хората с други кръвни групи.

„Нашият метаанализ разгледа генетичните профили на хората и откри връзки между кръвната група и риска от ранен инсулт.

Връзката на кръвната група с по-късно настъпилия инсулт беше много по-слаба от тази, която открихме при ранния инсулт“, казва един от главните изследователи на проучването – д-р Бракстън Д. Мичъл, професор по медицина в UMSOM.

„Все още не знаем защо кръвна група А носи по-висок риск, но вероятно това е свързано с фактори на кръвосъсирването като тромбоцитите и клетките, които облицоват кръвоносните съдове,

както и с други циркулиращи протеини, всички от които играят роля в развитието на кръвни съсиреци“, каза в заключение  д-р Китнер.

„Това изследване повдига важен въпрос, който изисква по-задълбочено проучване на това – как генетично предопределената ни кръвна група може да играе роля в риска от ранен инсулт“,

което насочва към спешната необходимост от намиране на нови начини за предотвратяване на тези потенциално опустошителни инсулти при по-младите възрастни“,  твърди Марк Т. Гладуин, от Университета на Мериленд.

Източник: БТА

- реклама -