Проучване: Българите изпитват най-слабо съчувствие към украинците

Спрямо останалите граждани на Европейския съюз,

българите най-слабо съчувстват на украинците и най-често не виждат Русия като главния виновник за войната.

Това сочат данните от проучване, представено от Европейската комисия, предава БТА.

Проучването отчита, че у нас 39 на сто изпитват пълно съчувствие към украинците, 34 на сто – до известна степен, 15 на сто по-скоро не съчувстват,

10 на сто изобщо не изпитват съчувствие, а три на сто не дават отговор.

Средно за ЕС данните са съответно 54 на сто, 35 на сто, 6 на сто, 3 на сто и два процента по същите показатели в посочения ред.

Мнението, че Русия е основен виновник за войната, се споделя убедено от 27 на сто у нас, за 19 на сто това е отчасти вярно, 21 на сто не са съгласни,

25 на сто са изцяло несъгласни, а 8 на сто не дават отговор.

В ЕС дяловете съответно се разпределят между 52 на сто, 26 на сто, 10 на сто, 7 на сто и 5 процента.

По въпроса за присъединяването на Украйна към ЕС 23 на сто от българите са съгласни напълно, 28 на сто – отчасти, 14 на сто не са съгласни, 21 на сто решително възразяват,

14 на сто нямат мнение. В ЕС тези дялове са съответно 30 на сто, 36 на сто, 12 на сто, 10 на сто и 12 процента.

Едва 49 на сто от българите одобряват действията на ЕС след избухването на войната.

Средно в ЕС 69 на сто от участвалите в допитването са изразили подкрепа за европейския отговор.

Данните сочат, че 70 на сто от българите и 79 на сто от останалите в ЕС оценяват положително проявата на съпричастност с Украйна.

- реклама -