Промяна в ръководствата на „Мини Марица-изток”, НЕК и „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“

Промяна в ръководствата на „Мини Марица-изток”, НЕК и „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“. С решение на Съвета на директорите (СД) на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД е извършена промяна в ръководството на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

На мястото на инж. Илза Чинкова,

като член на Съвета на директорите, застава Тодор Тодоров. С решение на СД на „Мини Марица-изток“ ЕАД от днес, той е избран за изпълнителен директор. Тодор Тодоров е заемал длъжността изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД от януари 2009 г. до февруари 2011 г., както и през януари 2022 г.,

съобщиха от БЕХ.

Със следващо решение на СД на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД е извършена промяна в СД на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД. На мястото на Момчил Ванов, като член на Съвета на директорите, застава Деян Иванов.

Работата му е тясно свързана със

сектор Енергетика – бил е главен експертен сътрудник в Парламентарната комисия по енергетика, член на УС на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, а от февруари 2017 г. до юни 2018 г. е

Председател на СД на БНЕБ ЕАД.

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД взе решение и за приемане оставката на Свилен Спасов като член на СД на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД. В СД на дружеството влиза Георги Добрев,

който е с дългогодишен опит

в областта на енергетиката, като от август 2020 г. до февруари 2022 г. е член на КЕВР, а от декември 2014 г. до август 2020 г. заема длъжността член на СД

на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД.

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвани, до провеждане на нови конкурсни процедури.

Промяна е гласувана и в Надзорния съвет

на „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД – на мястото на Момчил Ванов, като член на Надзорния съвет влиза Румяна Петрова. Нейният професионален път също е в областта на Енергетиката,

като е заемала следните длъжности

в Дирекция „Правна“ в „Булгаргаз” ЕАД – главен юрисконсулт, заместник директор Дирекция и директор Дирекция. Предстои свикване на Общо събрание на акционерите на „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД за вземане на решение.

- реклама -