Промяна! Плащаме данъците по нови правила

Промяна! Плащаме данъците по нови правила. Декларирането и плащането на местни данъци и такси по електронен път вече се извършва през портала на Министерство на електронното управление. Тези услуги ще бъдат премахнати от електронната платформа на НАП.

За улеснение на потребителите, които искат да декларират и платят задълженията си

към общините, в Портала за електронни услуги на НАП ще бъде осигурена връзка към сайта на МЕУ.

Целта на промяната е да бъде сведено до минимум времето за обработката на декларираните от потребителите данни. Както и на синхронизацията на информацията за платените местни данъци. От 2005 г. местните данъци и такси се администрират от общините, а не от приходната агенция.

По тази причина в момента данните за платените местни данъци и такси, които се обменят между информационните системи на общините и НАП, се зареждат на различни интервали от време в е-Портала на приходната агенция. Затова се получава разминаване в справките, които клиентите получават онлайн от НАП и от общините.

Освен през e-Gov.bg, физическите и юридическите лица имат възможност

да декларират и плащат местните си данъци и такси през електронните услуги на съответната община. Също и през Системата за сигурно електронно връчване и Единна входна точка за електронни плащания за централната и местна администрации на МЕУ.

НАП продължава да предлага на потребителите други над 170 електронни услуги,

достъпни с персонален код или електронен подпис. Сред тях са подаване на данъчни и осигурителни декларации, справки за задълженията с възможност за плащане и справки за изплатени доходи.
- реклама -