Tired 8 years old boy doing his homework at the table. Child reading a book at the desk.

Промяна в начина, по който се оценяват учениците

Промяна в начина, по който се оценяват учениците. Оценяването в българските училища трябва да бъде повече насочено към измерване на умения и компетентности, а не за механично възпроизвеждане на знания. 

Това подчерта министърът на

образованието и науката профГалин Цоков на среща със Сдружението на директорите в системата на образованието в България, съобщи пресцентърът Министерството на образованието и науката (МОН). 

По думите на министъра МОН ще започне

преглед на учебните програми, който ще бъде направен съвместно с учителите, за да се намали фактологическата натовареност за сметка на практическите знания и умения, застъпени в тях.

„Намираме се в момент, в който можем качествено да променим образователната система, като надграждаме добрите практики и

елиминираме недостатъците,

установени от опита“, посочи проф. Цоков. По думите му подобни препоръки се посочват и в докладите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

„Дигитализацията в обучителния процес дава много възможности, една от които е създаването на персонализирано съдържание, съобразено с

нуждите на отделни ученици.

Подобни иновации биха позволили да изведем обучението на друго ниво“, каза образователният министър.

Сред основните теми на срещата бе и подготовката на бъдещите учители. „Факт е, че в системата на училищното образование има много натрупани проблеми, които трябва да решаваме от първия ден. Заедно с това

обаче не трябва да спираме да работим

за дългосрочни приоритети като подготовката на младите учители“, заяви проф. Цоков. Той обърна специално внимание на практическата им подготовка и на нуждата от повече механизми, които да мотивират действащите учители да се включват активно в този процес.

Министър Галин Цоков обърна внимание на предучилищното образование като област, в която трябва да има индивидуален подход при планиране на политиките на национално ниво. Сдружението на

директорите в системата на образованието

постави още въпроси, свързани с бъдещите конкурси за училищни ръководители, започване на нови и разширяване на съществуващите програми, обмяна на опит между образователните институции и други.

В срещата участваха директори на училища и детски градини от страната, както и екипът на политическото ръководство на министерството.

Важно е да се приеме стандарт за качество

на образованието и учебните програми да са свързани с формирането на умения, каза образователният министър Галин Цоков на 16 юни в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова.

Тя попита също смята ли проф. Цоков да започне работа по промяна на начина, по който се оценяват учениците и предвижда ли се преразглеждане на учебните програми, както и дали се обмисля някакъв допълнителен механизъм за подкрепа на учениците, на които им е трудно да се справят с уроците.

- реклама -