Променят правилата при сгрешена винетка

Променят правилата при сгрешена винетка. Сгрешена електронна  винетка ще може да бъде поправена, предвиждат промени в Закона за пътищата, качени за обществено обсъждане.

Предложената промяна в текста

ще позволи еднократно да се направи корекция на ограничен брой символи от регистрационния номер на пътното превозно средство, които при изписването им са били сгрешени.

Ограничението за еднократност

на корекцията е предложено, за да се избегнат възможни злоупотреби, при които се прави умишлен опит една и съща винетка

да се прехвърля на различни ППС

в зависимост от конкретната временна нужда, пише в мотивите към законопроекта.

Предлага се и ограничение в броя

на сгрешените символи, които могат да бъдат коригирани, отново с цел предотвратяване на евентуални злоупотреби, като се отчете, че всяка грешка в повече от 2 символа в един 8 знаков регистрационен номер, е по-вероятно да не се дължи на неволно действие.

Оставена е възможността за

коригиране на категорията и държавата на регистрация на ППС, както бе допуснато и в сега действащия текст. Човекът, който иска корекция на винетката, ще трябва

да представи доказателства,

че точно той е платил винетната такса, в случаите, когато потребителят прави искане на корекция на регистрационен номер, за който се установи, че вече съществува. Целта е

да не се позволи умишлено

да се подават такива заявления от лица, които идентифицират в електронната система заплатена винетка с близък до техния регистрационен номер.

Относно глобите – извършената корекция

ще има действие за напред, като деянията, извършени в периода на валидност на първоначалната електронна винетка, ще продължават да бъдат квалифицирани като неправомерни, но те няма да се наказват, ако се установи, че е

допусната техническа грешка във винетката.

В този смисъл, въпреки че деянията ще продължават да бъдат противоправни, същите няма да бъдат наказуеми и на извършителите няма да бъде търсена административно-наказателна отговорност.

- реклама -