парламентът

Промените в Изборния кодекс на второ четене в НС

Промените в Изборния кодекс ще бъдат разгледани в парламента на второ четене. Те предвиждат отпадане на ограничението изборни секции в чужбина да могат да се отварят само в дипломатически консулства.

С предложените промени е предвидено въвеждането на правилото в една страна да бъдат разкривани не повече от 35 секции. Заложено е разкриването на една изборна секция да става само от ръководителите на дипломатическите ни мисии въз основа на териториалното разпределение на българската общност на съответното място и при подадено заявление с не по-малко от 60 подписа в него.

На вниманието на депутатите се поставят промените в Закона за държавния служител, както и тези в Закона за предучилищното и училищното образование. Тъй като е първата сряда от месеца в 12:00 часа ще започне блиц-контрола, в който на депутатски питания за общата политика на правителството могат да отговарят министър-председателят и неговите заместници.

- реклама -