Прокурорската колегия на ВСС обсъжда професионалните качества на Иван Гешев

Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) при Прокурорската колегия на ВСС ще проведе заседание на 16.09.2019 г. от 11.00 ч., с първа точка в дневния ред „Обсъждане на данните относно притежаваните от кандидата за главен прокурор професионални качества по реда на т. 7.2, раздел II, от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и Главен прокурор“, съобщиха от съвета.

И към момента кандидатурата на заместник-главния прокурор
Комисия „Професионална етика“ към Прокурорската колегия на ВСС ще проведе заседание на 17.09.2019 г., от 15.00 ч., с единствена точка в дневния ред „Обсъждане и приемане на Доклад на Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, изготвен на основание чл. 173, ал. 9 от Закона за съдебната власт“ .

Заместник-главният прокурор Иван Гешев съгласно разпоредбите на т. 5.1 и т. 7.2 от Правилата е поканен да присъства на заседанията на комисиите при обсъждане на свързани с него обстоятелства.
Заседанията на двете комисии ще се излъчват директно онлайн чрез интернет страницата на ВСС и могат да бъдат наблюдавани от журналистите в зала „Пресцентър“ на ВСС. На медиите ще бъде осигурена възможност за протоколни снимки в началото на заседанията.

В съответствие с Хронограмата за провеждане на процедурата за избор на главен прокурор докладите на КАК и КПЕ, изготвени на основание, чл. 173, ал. 7 от ЗСВ, ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Процедура за избор на главен прокурор“, до края на работния ден на 17.09.2019 г.
На 9 октомври Прокурорската колегия ще обсъди докладите на КАК и КПЕ за професионалните и нравствени качества на кандидатите и ще проведе гласуване за допустимостта на предложената кандидатурата за главен прокурор.

След заседанието на Прокурорската колегия ще бъде даден брифинг за медиите.

- реклама -