Прокурорската колегия на ВСС: Гешев не цели изясняване на истината, а ескалация на напрежението

Главният прокурор цели не изясняване на обективната истина  и предприемане на съответните законови действия, а ескалиране на напрежението,

провокиране на междуличностни и политически конфликти, включително пълно дискредитиране на Прокуратурата на Република България и  нас членовете на Висшия съдебен съвет.

Това гласи нова декларация на членовете на Прокурорската колегия на ВСС, които внесоха предложения за предсрочно освобождаване на Иван Гешев от длъжността „главен прокурор“.

Ето и текстът на декларацията:

„От началото на месец май 2023 г., българските граждани, магистратите и юридическата общност, сме свидетели на неокачествимо посегателство и погазване на върховенството на закона, на безпримерен и невиждан до сега процес на уронване престижа на съдебната власт, на дестабилизация на държавната власт, на грубо погазване на конституционните и европейски ценности и отричане от демократичните устои на Републиката.

Дни преди заседанието на Пленума на ВСС за произнасяне по редовността и допустимостта на искането за неговото предсрочно освобождаване от заемания пост, главният прокурор продължава да използва целия човешки, материален и технически ресурс на Прокуратурата на Република България като прикритие за своите действия и жив щит за постигане на лични цели и амбиции.

От името на институцията, която представлява, пред държавният герб и националното знаме, по време в което оповестява, че ползва отпуск,

той изразява позиции и заключения, анализира процеси и събития, като се опитва да овладее натрупаната гражданска енергия за постигане на цели несъвместими със заеманата от него служебна позиция.

Нещо повече, от името на тази изборна длъжност, той упражнява натиск върху нас, членовете на Висшия съдебен съвет, депозирали искане за неговото предсрочно освобождаване,

чрез отправяне на внушения за политически обвързаности, за нашите лични, професионални качества и авторитет. Възникват множество въпроси относно активизирането на Върховната касационна прокуратура, която е започнала проверки срещу нас – членовете на Прокурорската колегия на ВСС, подписали исканията за предсрочно освобождаване на г-н Гешев от длъжността, която заема.

Това е прокуратурата, на която той е пряк административен ръководител и която не се явява първоинстанционна прокуратура по никое наказателно производство.

Обществената значимост на постъпилите сигнали, публикувани в детайлна справка на сайта на ПРБ, не могат да служат за предтекст, при ангажирането на прокурори от ВКП и за упражняване на натиск върху нас.

Заявяваме готовност да изпълним гражданския си  и професионален дълг и допренесем за разкриването на обктивната истина по всеки сигнал.

Призоваваме главния прокурор г-н Иван Гешев да прояви мъжество и достойнство и да изпълни заявеното от самия него желание да излезе в отпуск до изясняване на всички обстоятелства и факти по случая, тъй като само така ще бъде гарантирана възможността на прокурорите да изпълнят обективно своите задължения, без риск върху тях да бъде оказан натиск. Считаме, че през последния месец бяха нанесени непоправими щети върху авторитета и престижа както на съдебната власт и в частност на ПРБ, така и върху българските магистратите.

Призоваваме всички страни, с отношение към протичащите  процедури във Висшия Съдебен съвет, да проявят уважение към върховенството на закона,

и да положат всички усилия за възстановяване на доверието и уважението към съдебната власт.

Настоящата декларация ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС. Тя ще бъде изпратена на Председателя на Народното събрание, Президента на Република България, Министър – председателя на Република България, Министъра на правосъдието, Пленума на ВСС,

Представителството на Европейската комисия, посолствата на държавите – членки на Европейския съюз в Република България,

посолството на САЩ, посолството на Обединено кралство Великобритания, Европейския парламент, Съвета на Европа, Венецианската комисия, Консултативния съвет на европейските прокурори, Международната асоциация на прокурорите, Европейската мрежа на съдебните съвети, Комисията „ГРЕКО“, на Европейския главен прокурор и на Прокуратурата на Република България“.

- реклама -