Арнаудова, Юлен Федерация по ски, Банско министерство на младежта и спорта ИАМО лекари случаи пациенти

Прокуратурата за Юлен: Налице е занижен контрол от страна на спортното министерство

Налице е занижен контрол от страна на длъжностни лица от Министерството на младежта и спорта по отчитане средствата по договорите с Българската федерация по ски.

Това каза говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова относно концесията в Пирин, предаде „Фокус“.

Арнаудова посочи, че Българската федерация по ски е получила субсидии от Министерството на младежта и спорта общо в размер на повече от 40 млн. лв.

„Прокуратурата изиска всички договори, които са били сключвани между Министерството и Българската федерация по ски, като са предоставени множество документи, от които най-общо се установява схемата, по която се предоставя финансовите средства. Българската федерация по ски обикновено кандидатства с проект, който мотивира с необходимост да се финансира обучението на деца, както и други проекти, включително за осигуряване на участие на български скиори в състезания, представя на министъра на младежта и спорта своето изчисление за това колко ще струва осъществяването на тези проекти и иска финансиране“, коментира прокурорът.

Тя посочи, че след това в Министерството се съставя специална комисия, която излиза с предложение до министъра за това дали може да се осигури финансиране и в какъв размер, след това се издава заповед от министъра, който определя конкретната стойност на финансовата помощ за Българската федерация по ски, а след това Министерството сключва с нея договор.

„По силата на договорите, които Прокуратурата прегледа, е задължение на Българската федерация по ски не просто да отчете изпълнението на конкретния договор по конкретния проект, но и да представи всички документи, които да обосноват извършените разходи.

Прегледът на материалите, които получихме от Министерството на младежта и спорта, сочи, че според нас документите са недостатъчно убедителни и е налице занижен контрол от длъжностни лица от Министерството на младежта и спорта по отчитането на дейностите, за които са били предвидени средствата.

Иначе добре мотивирани в полза на основно децата и спортистите в България“, коментира Арнаудова.

- реклама -