Нено Димов

Прокуратурата за Нено Димов: Ако беше положил достатъчно грижи, щеше да има вода в Перник

Специализирана прокуратура предостави част от доказателствения материал срещу обвинения в умишлена безстопанственост бивш вече министър Нено Димов.

Прокуратурата на Република България счита, че в резултат на извършеното престъпно деяние са последвали значителни щети на стопанството, изразяващи се в разходването на 7, 223 млн. куб. м. вода от яз. „Студена“, което е довело до намаляване на общия обем воден ресурс на язовира до критичните нива, близки до т. нар. „мъртъв обем“ на язовира. В резултат на това се е стигнало до значителен недостиг на водния ресурс за питейно битови нужди на жителите на гр. Перник и околните селища.

Специализираната прокуратура продължава да споделя разбирането, че българските граждани имат право на информация по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна, не възпрепятства действията по разследването и не нарушава презумпцията за невиновност.

Категорично от събраните до момента доказателства се установява, че в случай, че министъра на околната среда и водите беше положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на водния ресурс на язовир „Студена“ и не беше разрешил разходването на вода за промишлени нужди, към настоящия момент не би имало недостиг на вода за битови нужди.

От обвинението оповестиха част от показанията, дадени от бившия директор на ВиК в Перник Иван Витанов. От тях става ясно, че в писмо от месец септември Нено Димов пише, че няма проблеми с нивото на язовир „Студена”, въпреки че Витанов е предупреждавал на всички нива, че такъв съществува.

 „Когато установих, че нивото не се покачва в съответствие с очакваното от снеготопене, валежи и притоци за сезона през месец април, аз подадох писмен сигнал и проведох устен разговор с кмета на Община Перник – Вяра Церовска, в който изразих тревога, че нивото на язовира е доста ниско и трябва да се издаде заповед водата да се използва единствено и само за питейно-битови нужди. Такава заповед беше издадена. За изпълнението на заповедта отговаряше главният секретар на общината”, обяснява Иван Витанов. И уточнява, че не съществува нормативна уредба относно това при какъв обем язовира би следвало да се обяви воден режим.

„Тъй като нивото на язовира към месец април беше почти на половината аз прецених, че е още рано да се обяви режим. Не помня дали съм писал друго писмо до община Перник през лятото на 2019 година. Следващото писмо, което написах беше през месец октомври – в началото на месеца. То вече гласеше, че поради ниското ниво на язовира следва да бъде обявен воден режим”, твърди Витанов в своите свидетелски показания.

„Освен до общината изпратих такова писмо до областния управител и до общинския съвет на Перник. Това се случи при обем на язовира 8 000 000 куб.м. От нито едно от трите места не получих отговор. Може би седмица след изпращането на писмото бях извикан в областната администрация при госпожа Ирена Соколова, на неофициална среща на която присъства и Владислав Караилиев – заместник кмет на община Перник и служителите във ВиК асоциацията те изразиха учудване и недоволство от тези писма, попитаха ме какво означава това, попитаха дали си представям какво ще последва и изразиха несъгласие относно предложения в писмото режим на захранваните от язовир „Студена” населени места. От община Перник и от общинския съвет на гр.Перник изобщо не получих отговор и не бях потърсен – ще предоставя копие и на това писмо. Нивото на язовира продължи да спада и при малко под 5 000 000 кубика новият кмет Станислав Владимиров след изборите обяви режим на захранваните от язовир „Студена” населени места. Съществува писмо от Нено Димов – министър на МОСВ от месец септември, което беше публикувано на сайта на МОСВ, в което той казва, че с язовир „Студена” няма проблеми, водата е достатъчно и не се налага режим – ще потърся и приложа копие и от това писмо”, заявява Витанов.

 

- реклама -
error: Съдържанието е защитено