сн. Фондация "Тракия"

Прокуратурата възложи на Боил Банов проверка на колекцията на Васил Божков

Върховната административна прокуратура възложи на министъра на културата проверка на античните предмети от колекцията на Васил Божков, стопанисвани от фондация „Тракия“. Проверката трябва да установи произхода, начините на придобиване, идентифициране и регистриране на културните ценности.

Изпълнението на проверката е възложена на министъра на културата в качеството му на административен орган, осъществяващ контрол върху изпълнението на ЗКН и нормативните актове по прилагането му.

Предвид обема и съдържанието на поставените въпроси, изготвяне на справки, анализи и доклад от страна на министъра, е определен срок за изпълнението от два месеца.

- реклама -