Прокуратурата се самосезира за потенциална водна криза в Ботевград

Специализираната прокуратура се самосезира по публикации за потенциална водна криза в Ботевград. Повод за това са медийни публикации, основани на изявления на кмета на Ботевград Иван Гавалюгов за потенциална скорошна водна криза в града. Според изложените в публикациите данни, при сегашните налични водни  количества от полезния обем на язовир Бебреш (основен водоизточник на Ботевград) и сегашния приток и отток, вода за питейно-битово снабдяване на града ще има за още около 6 седмици. Останалите налични водоизточници не могат да задоволят нуждите на ботевградчани. Според кмета Иван Гавалюгов причина за потенциалната водна криза в града е не само остарялата ВиК мрежа, но и действащата от 2014 г. частна ВЕЦ „Бебреш“, собственоност на дружеството „Агрохолд“ с управител бившия кмет на Правец Васил Златев. Според цитираните думи на кмета на Ботевград тази централа „работи извън обхвата на своето разрешително“.

С разпореждане на прокурор от Специализираната прокуратура е възложена проверка на ДАНС по изнесените в публикацията данни.

Дадени са конкретни указания за работата по установяване на изнесените в публикацията
обстоятелства, в т.ч.:
-да се изясни как от кога и при какви обстоятелства работи частната ВЕЦ,
описана в публикациите, като се приложат и съответните документи;
-да се изискат съответните справки за обстоятелствата, касаещи намаленото
количество вода в аз.“Бебреш“, както и за това какви мерки са били
предприети за решаване на проблема с недостига;
-да се изясни дали действително за гражданите на община Ботевград има
опасност от режим на вода за питейно-битови нужди, от кога и по какви
причини;
– да се изискат експертни справки с данни за количеството на водата в
яз.“Бебреш“, в която да се посочи какъв е очакваният прогнозен период, за
който тя ще бъде достатъчна. Следва да бъде изяснено налице ли са други
източници на вода за питейно-битови нужди в община Ботевград.

- реклама -