горива

Прокуратурата се самосезира по медийни публикации за качеството на горивата

Върховната административна прокуратура се самосезира по медийни публикации и възложи на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проверка за спазването на изискванията за качество на течните горива, както и на нормите за съдържание на олово, сяра и други замърсители в тях.

Проверката ще е по отношение на лицата, които доставят течни горива и спрямо крайните им разпространители в обекти.

Tова са резервоари за съхранение и използване на течни горива в търговски, производствени и складови обекти, петролни бази и терминали, бензиностанции от колонките за зареждане, подвижни цистерни за превоз на течни горива.

Чрез прилагане на декларации за съответствие  на митнически, транспортни, счетоводни и др. документи, вземане на проби и изпитване в акредитирана лаборатория  трябва да се установи спазват ли се изискванията за качество и нормите на съдържание на съответните вещества в течните горива, поставена ли е на видно и достъпно за потребителя място  маркировка, съдържаща информация за вида на горивото и  изискванията за качеството му.

Върховната административна прокуратурата очаква информация за случаите на неспазване на приложимите правила, предприетите конкретни мерки за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях, постановените административни актове на нарушителите и изпратени ли са  данни за извършени престъпления на МВР и на прокуратурата.

- реклама -